Wiadomości 4 stycznia 2014, 19:16

I stopień zagrożenia smogiem w Krakowie

Kolejny alarm w Krakowie. Sztab kryzysowy ogłosił I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Odradza się wychodzenia z domu.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie. Fot. Jar.ciurus/Wikimedia

Sztab kryzysowy ogłosił I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie. Fot. Jar.ciurus/Wikimedia

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m3), pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu w Krakowie, Małopolsce południowo-wschodniej, Małopolsce północnej, Małopolsce południowo-zachodniej, Małopolsce zachodniej oraz Małopolsce południowej.

Już teraz automatyczne stacje pomiarowe odnotowują przekroczenie norm zanieczyszczenia. Jakość powietrza przy Al. Krasińskiego oraz ul. Bulwarowej w Krakowie jest zła, zaś przy ul. Bujaka - bardzo zła.

Źródło: IMGW

Źródło: IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że jutro nie będzie lepiej. Z prognozy IMGW wynika, że krakowskie powietrze będzie jutro zanieczyszczone pyłem PM2,5 na poziomie bardzo wysokim. Niewiele brakuje, by wychodzenie z domu stało się ryzykowne.

źródło: Kamil A. Krajewski/studioluma.pl/Krakowski Alarm Smogowy

źródło: K. A. Krajewski / studioluma.pl / KAS

Jak czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje na stronie www.malopolska.pl/powietrze o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.
Źródło: IMGW

Źródło: IMGW

Pyły PM10 oraz PM2.5 to cząstki o średnicach poniżej 10 i 2,5 mikrometra. Te drugie są tak niewielkie, że mogą przenikać, przez układ oddechowy, nawet do krwi – a wraz z nią niemal do wszystkich narządów. Skład zanieczyszczeń jest zróżnicowany, powietrze zawiera toksyczną mieszankę metali ciężkich, dioksyn czy chociażby rakotwórczego i mutagennego benzo(a)pirenu.

Smog nad Krakowem. Źródło: archiwum Krakowskiego Alarmu Smogowego

Smog nad Krakowem. Źródło: archiwum Krakowskiego Alarmu Smogowego

Z danych opublikowanych przez Krakowski Alarm Smogowy wynika, że głównym źródłem pyłu PM2,5 w powietrzu są piece na paliwa stałe (34 proc.), w mniejszym stopniu przemysł lokalny (17 proc.) oraz samochody (13 proc.). 36 procent pyłu napływa spoza Krakowa. Przy tym trzeba zaznaczyć, że piece na paliwa stałe odpowiadają także za aż 68 proc. zanieczyszczenia rakotwórczym benzo(a)pirenem, którego normy już od dawna są w Krakowie przekroczone kilka razy.

Smog stał się tematem debaty publicznej, a pod koniec zeszłego roku przegłosowano uchwałę zakazującą palenia węglem w piecach.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł i chcesz odwiedzać nas częściej, udostępnij go na Facebooku, skomentuj oraz polub nasz portal, by otrzymywać więcej treści, które mogą Cię zainteresować: