Tag: "strasburg"

Polska skazana przez Trybunał w Strasburgu za utrudnianie aborcji

Polska skazana przez Trybunał w Strasburgu za utrudnianie aborcji

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skazał Polskę za naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Według sędziów, państwo naruszyło artykuł zakazujący nieludzkiego i poniżającego traktowania, a takim było utrudnianie aborcji 14-letniej […]

Czytaj więcej