Ekonomia,Raporty 24 lutego 2013, 23:49

Polacy ciągle emigrują do Królestwa. Jak wielu i dlaczego?

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku stało się możliwe dla Polaków swobodne zarobkowanie w krajach Wspólnoty Europejskiej, w tym także w Zjednoczonym Królestwie. Fale emigracji do Wielkiej Brytanii ujawniły, jak pilna była dla nas potrzeba otwarcia nowych rynków pracy.

Polacy emigrują na wyspy. Jak wielu i dlaczego? Fot. Robert Słuszniak, spheresis.com

Polacy emigrują na wyspy. Jak wielu i dlaczego? Fot. Robert Słuszniak, spheresis.com

Główną motywację emigrantów stanowiły i stanowią, oczywiście, czynniki ekonomiczne. Porównać należy jakość rynku pracy w Polsce z możliwościami jakie daje potencjalnym pracownikom Zjednoczone Królestwo. Według aktualnych danych, stopa bezrobocia w listopadzie 2012 roku sięgnęła w Polsce 12,91 procent, podczas gdy wielkość ta w tym samym czasie dla Wielkiej Brytanii wyniosła 7,7 proc2. Różnice dotyczą nie tylko poziomu bezrobocia oraz liczby miejsc pracy, ale także wielkości zarobków. Mieszkańcy Polski zarabiają średnio równowartość 602 euro3, natomiast mieszkańcy wysp aż 2706 euro4 (średnia pensja krajowa netto).

Popularność Wielkiej Brytanii wśród polskich emigrantów związana jest nie tylko z atrakcyjnością czynników ekonomicznych, ale również z przyjazną kulturą (język angielski, tolerancyjne społeczeństwo wielokulturowe), położeniem geograficznym wysp oraz niskimi cenami podróży z Polski do Zjednoczonego Królestwa. To ostatnie, a także przyjazna polityka wizowa związana z przynależnością do Unii Europejskiej, czynią Wielką Brytanię kierunkiem o wiele chętniej wybieranym niż chociażby Stany Zjednoczone, popularne przecież wśród emigrujących Polaków jeszcze w drugiej połowie XX wieku.

Polacy emigrują na wyspy. Jak wielu i dlaczego? Fot. Robert Słuszniak, spheresis.com

Polacy emigrują na wyspy. Jak wielu i dlaczego? Fot. Robert Słuszniak, spheresis.com

Nadzieję emigrantów na lepsze życie oraz rozczarowanie sytuacją ekonomiczną w Polsce potwierdzają także wyniki badań. Z przeprowadzonych ankiet5 wynika, że główną motywacją emigracji do Wielkiej Brytanii i Irlandii jest „możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy”, którą to odpowiedź wskazywało aż 63 proc. ankietowanych. 44 proc. respondentów swój wyjazd argumentowało „sytuacją polityczno-ekonomiczną w Polsce”, 36 proc. „szansą na bezproblemowe znalezienie pracy”, a 17 proc. „chęcią rozwoju zawodowego”. 46 proc. emigrantów deklarowało „zamiar nauki, pogłębienia znajomości języka”, ale tylko 9 proc. miało „zamiar podjęcia nauki, studiów”. Ankieta dopuszczała zaznaczenie kilku odpowiedzi.

Emigracje Polaków na wyspy mają charakter masowy i stają się częstsze. Według Głównego Urzędu Statystycznego, emigracja z Polski do Wielkiej Brytanii w 2009 roku wyniosła aż 555 tysięcy osób6. Dla porównania, w 2004 roku na wyspy wyemigrowało 150 tys. Polaków (dane dotyczą emigracji na pobyt czasowy). GUS szacuje, że ok. 70 proc. emigrujących Polaków przebywa za granicą co najmniej 12 miesięcy, a więc zalicza się do emigrantów długookresowych.

Polacy emigrują na wyspy. Jak wielu i dlaczego? Fot. Robert Słuszniak, spheresis.com

Polacy emigrują na wyspy. Jak wielu i dlaczego? Fot. Robert Słuszniak, spheresis.com

Jeszcze w 2004 roku rozmiar populacji polskiej w Wielkiej Brytanii wynosił około 100 tys. osób, w 2009 roku było to już ponad pół miliona emigrantów. Populacja Polaków gwałtownie rosła od 2004 roku, by w końcu ustabilizować się w pierwszym kwartale 2008 roku.

Wielu emigrantów planuje w Wielkiej Brytanii dłuższy pobyt, choć tylko 13 proc. nie przewiduje powrotu do kraju ojczystego7. Wielu emigrantów swoją przyszłość wiąże właśnie z Wielką Brytanią. Szacuje się, że w 2009 roku tylko na terytorium Anglii i Walii urodziło się 18 tys. dzieci polskiej narodowości8. Z badań ankietowych wynika, że aż 86 proc. emigrantów znalazło na wyspach stałą pracę zarobkową9.

 

Polacy emigrują na wyspy. Jak wielu i dlaczego? Fot. Robert Słuszniak, spheresis.com

Polacy emigrują na wyspy. Jak wielu i dlaczego? Fot. Robert Słuszniak, spheresis.com


[1] http://www.stat.gov.pl/gus/5840_677_PLK_HTML.htm [dostęp 25.01.2013]
[2] http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html [dostęp 25.01.2013]
[3] http://www.langlophone.com/20100526_edition/20100526_EU27_data_table_flipped.pdf [dostęp 25.01.2013]
[4] http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13511_ENG_HTML.htm [dostęp 25.01.2013]
[5] Milewski M., Ruszczak-Żbikowska J. „Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii”, CMR Working Paper nr 35/93, czerwiec 2008
[6] http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2011/CSM_Raporty_i_Analizy_Migracje_dlugookresowe.pdf [dostęp 25.01.2013]
[7] Milewski M., Ruszczak-Żbikowska J. „Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii”, CMR Working Paper nr 35/93, czerwiec 2008
[8] Births in England and Wales by parents’ country of birth, 2009 z 26 sierpnia 2010
[9] Milewski M., Ruszczak-Żbikowska J. „Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii”, CMR Working Paper nr 35/93, czerwiec 2008
Jeśli podoba Ci się ten artykuł i chcesz odwiedzać nas częściej, udostępnij go na Facebooku, skomentuj oraz polub nasz portal, by otrzymywać więcej treści, które mogą Cię zainteresować: