Wiadomości 11 stycznia 2014, 16:28

Niepełnosprawni nie mogą wejść z psem przewodnikiem do sklepu?

Niepełnosprawni nie mają wstępu do supermarketu z psem przewodnikiem – wynika z dokumentu opisującego „procedurę obsługi osób niepełnosprawnych z psem” w sieci Piotr i Paweł. Problem ze zrobieniem zakupów miał Marek Sołtys.

Marek Sołtys. Fot. Facebook

Marek Sołtys. Fot. Facebook

Marek Sołtys, prezes Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, który miał problem z wejściem do sklepu z psem, jest oburzony instrukcją sklepu.

– Sklepy Piotr i Paweł są ważniejsze od Sejmu i Konstytucji. Ich instrukcje unieważniają Ustawy Rzeczpospolitej Polskiej! – skarży się Marek Sołtys zauważając, że regulamin sklepu jest niezgodny z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Procedura sklepu, fot. Facebook

Procedura sklepu, fot. Facebook

Art. 20a. tejże ustawy mówi wyraźnie, że „osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstepu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby (…) handlu, gastronomii, usług.”

Tymczasem w opublikowanym przez Marka Sołtysa dokumencie zatytułowanym Procedura systemu P.08. Obsługa osób niepełnosprawnych z psem” czytamy: „w obiektach handlowych sieci »Piotr i Paweł« istnieje całkowity zakaz wstępu dla zwierząt domowych.”

Następnie, dokument instruuje, jak należy postępować w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna zechce zrobić zakupy w towarzystwie swojego psa przewodnika:

1. Pracownik ochrony bądź inny Pracownik sklepu w przypadku zidentyfikowania Osoby niepełnosprawnej z psem (…) zobowiązany jest zaprowadzić ww. osobę do punktu informacyjnego i niezwłocznie powiadomić Kierownika sklepu bądź Kierownika zmiany.

2. Kierownik sklepu/zmiany wyznacza Pracownika, który będzie towarzyszył klientowi w czasie zakupów.

3. Klient dokonuje zakupów w obecności Pracownika sklepu, który zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy.

4. Pracownik ochrony bądź inny Pracownik sklepu wyznaczony przez Kierownika sklepu lub Kierownika zmiany, na czas zakupów dokonywanych przez Klienta, zobowiązany jest przejąć opiekę nad psem: przewodnikiem, opiekunem, asystującym, sygnalizującym lub terapeutycznym, poza obszarem obiektu handlowego.

Oburzeni internauci zasypali profil sklepu na Facebooku pytaniami o zdarzenie i zapis w regulaminie.

Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia i oczywiście odniesiemy się do tej konkretnej sprawy. (…) Przekazaliśmy sprawę procedury do przeanalizowania i wyjaśnień. Zaktualizujemy informacje w tej sprawie po weekendzie – czytamy w odpowiedzi sklepu.

Marek Sołtys ze swoim psem, fot. Facebook

Marek Sołtys ze swoim psem, fot. Facebook

I choć uzasadnieniem wprowadzonej przez sklep procedury jest zapewnienie skutecznego sposobu zabezpieczenia środków spożywczych będących w obrocie (…) przed zanieczyszczeniem spowodowanym dostępem zwierząt domowych do obiektów handlowych, w przypadku poruszania się po obiekcie Osoby niepełnosprawnej z psem: przewodnikiem opiekunem, asystującym, sygnalizującym lub terapeutycznym”, należy przypomnieć zapis jeszcze innego aktu prawnego, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która w art. 59a. rozwiązuje ten problem:

„Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są uwzględniać w procedurach dotyczących dobrej praktyki higienicznej oraz wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP prawo wstępu i korzystania z tych zakładów przez osoby niepełnosprawne z psem asystującym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.”

Jeśli podoba Ci się ten artykuł i chcesz odwiedzać nas częściej, udostępnij go na Facebooku, skomentuj oraz polub nasz portal, by otrzymywać więcej treści, które mogą Cię zainteresować: