Do Bałtyku ściekają nawozy. Z pól uprawnych » Do Bałtyku ściekają nawozy z pól uprawnych. Fot. Krzysztof STIMOROLL Popławski/Wikimedia

Do Bałtyku ściekają nawozy z pól uprawnych. Fot. Krzysztof STIMOROLL Popławski/Wikimedia