Garderobiana pomaga aktorom przy charakteryzacji i w ubieraniu się. Fot. Marcin Mazurowski » Garderobiana pomaga aktorom przy charakteryzacji i w ubieraniu się. Fot. Marcin Mazurowski